Algemene Voorwaarden & Huisregels Klimmen

Het Sport Institute Europe is een instituut voor risicovolle sporten zoals buitensport. Door de jaarlijkse controle van o.a. de bomen, zekersystemen en constructies zoals hindernissen en tokkelbanen, zorgen wij dat onze activiteiten in top conditie blijven.  Dit neemt niet weg dat deelname aan een activiteit niet geheel zonder risico is.

Keurmerk: Approved Member
Dit keurmerk wordt afgegeven door het sportinstituut wanneer het risicomanagementplan goed is uitgewerkt en in de praktijk functioneert. Op het keurmerk worden tevens de buitensportdiciplines aangeven en het risiconiveau. Meer info lees je hier!

Algemene voorwaarden ‘algemeen’

Algemene voorwaarden ‘zakelijk’

Huisregels klimmen

Voorwaarden Chopper Wheelz