Algemene Voorwaarden voetbalkamp

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inschrijving en betaling
Aanmelden doet u door het invullen van het inschrijfformulier. De aanmelding is definitief, nadat de
volledige betaling is ontvangen door De Jongens van Outdoor. Onderstaande voorwaarden zijn van
toepassing op de meerdaagse Voetbalkampen.
Overmacht
Mocht het voetbalkamp niet door kunnen gaan wegens overmacht, dan wordt het geld retour
gestort. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Onder overmacht wordt verstaan:
 minimaal aantal deelnemers
 extreme weersomstandigheden die de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengen.
 er wordt er gehandeld naar de actuele maatregelen van het RIVM

2. Gewenst gedrag
Tijdens het driedaagse voetbalkam is schelden, agressief gedrag, pesten en negatief gedrag richting
andere deelnemers en de leiding (trainers) niet gewenst. Ongewenst gedrag kan leiden tot
verwijdering van het kamp door de leiding. Deelnemers dienen de instructies van de leiding en
trainers op te volgen tijdens het kamp. Bij verwijdering van het kamp door de leiding vindt er geen
restitutie plaats.

3. Doorgeven bijzonderheden
Bij inschrijving is het voor ons enorm belangrijk dat bijzonderheden vooraf gemeld worden via het
veld opmerkingen. Het gaat om bijzonderheden die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de
deelname van uw kind. Denk hierbij aan medische aandachtspunten, dieet, allergieën,
medicijngebruik en overige zaken die voor u en uw kind belangrijk zijn. Wij gaan uiteraard
vertrouwelijk met uw gegevens om.

4. Aansprakelijkheid
De Jongens van Outdoor en VoetbalschoolNoord zijn niet aansprakelijk (ook niet in het geval van in
bewaring geven bij de kampleiding) voor verlies, diefstal of defect raken van persoonlijke
eigendommen van de deelnemers.
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade
die ontstaan is door toedoen van de deelnemer. Het gaat hierbij om schade aan, eigendommen
andere deelnemers of aan materialen/accommodatie van de locaties waar wij als gast zijn.
Deelname aan de driedaagse, behalve in het geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove
schuld van de organisatie, is volledig voor eigen risico. De Jongens van Outdoor en Voetbalschool
Noord sluiten alle aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of
ongemakken in de breedste zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van de
driedaagse.

5. Video-opnamen en foto’s tijdens de driedaagse
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt de aanmelder en deelnemer
automatisch in met het gegeven dat er herkenbare video-opnamen en foto’s worden gemaakt van de
deelnemers. Deze video-opnamen en foto’s mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden
en promotionele activiteiten. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit bij aanvang van het
kamp aan de leiding ter plaatse melden.

6. Privacy
De Jongens van Outdoor en VoetbalschoolNoord gaan op een vertrouwelijke wijze en conform de
wettelijke voorschriften met uw (persoons)gegevens om.

Waarom kiezen groepen, families en vrienden voor de outdoor activiteiten van

In de prachtige omgeving van Appelscha vind je één van de grootste natuurgebieden van Nederland: Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Dit park is een afwisselend natuurgebied met bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. Dit maakt de omgeving bij uitstek geschikt om outdoor en plezier met elkaar te combineren!

Bij De Jongens van Outdoor kun je kiezen uit vele leuke activiteiten. Zo kun je gaan klimmen in ons klimbos vol uitdagende hindernissen en tokkelbanen. Of huur een kano en vaar door voormalig turfgebied Ravenswoud. Het is ook mogelijk om een spel te doen, zoals ‘Wie is de Mol?’. Of ontdek natuurgebied het Drents-Friese Wold op de mountainbike. De opties zijn eindeloos! Heb je meerdere activiteiten gezien die je aanspreken? Combineer deze dan met elkaar en met het eten & drinken!

Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden, wij denken graag met je mee.